26068 – Rain Repellent

DK – Regnafvisende middel   •   Synlighed = Sikkerhed

Regndråber bliver til perler ved kontakt med den superglatte belægning og bliver blæst væk af det aerodynamiske vind-flow fra kørslen. Denne belægning gør det også nemt at fjerne is, salt, mudder og insekter. Ideel til forruder, side- og bagruder og forlygter.

VEJLEDNING:

– Ryst godt før brug, drej derefter spray til ‘on’ position.
– Rengør og aftør overfladen, der skal behandles.
– Spray på en ren klud eller direkte på udvendige glas og tør over med klud med en cirkulær bevægelse.
– Fjern eventuelle uklarheder med en tør klud eller ved at sprøjte med vand og tør, indtil det er klart. Sørg for at alt overskyende sprøjtestøv tørres væk med en ren klud.
– Drej sprøjtedysen til off-position efter brug.

FI – Sadevettä hylkivä käsittelyaine  •  Näkyvyys = Turvallisuus

Superliukkaaseen pinnoitteeseen osuessaan sadepisarat pisaroituvat ylöspäin ja ajamisesta syntyvä aerodynaaminen ilmavirtaus puhaltaa ne pois. Tämä pinnoite tekee myös jään, suolan, lumen ja ötököiden poistosta helppoa. Ihanteellinen tuulilasille, sivu- ja takaikkunoihin ja ajovaloihin.

OHJEET:

– Ravista hyvin ennen käyttöä ja kytke sitten spray on-asentoon.
– Puhdista ja kuivaa käsiteltävä pinta.
– Suihkuta puhtaaseen liinaan tai suoraan lasin ulkopintaan ja pyyhi liinalla käyttäen pyöriviä liikkeitä.
– Poista sameat kohdat puhtaalla liinalla tai kostuttamalla vedellä ja pyyhkimällä, kunnes kohta on kirkas. Varmista, että kaikki ylimääräinen sumute pyyhitään pois puhtaalla liinalla.
– Käännä suutin off-asentoon käytön jälkeen.

NO – Regnavstøtende belegg   •   Klart utsyn = Sikkerhet

Regndråper perler opp ved kontakt med det glatte hinnen og blir blåst bort av den aerodynamiske vindstrømmen fra kjøring. Dette belegget forenkler også fjerning av is, salt, gjørme og innsekter. Ideell for front-, side- og bakruter og frontlykter.

FREMGANGSMÅTE:
– Rist godt før bruk, og sett spray-flasken til på-stilling.
– Rengjør og tørk overflaten som skal behandles.
– Spray produktet på en ren klut eller direkte på utvendig glass og tørk over med en klut med sirkelbevegelser.
– Tørk av med en tørr klut eller ved å spraye med vann og tørke til ruten er klar. Sørg for at overskudds-spray tørkes bort med en ren klut.
– Skru spray-flaskens munnstykke til av-posisjon etter bruk.

SE – Regnavvisande medel   •   Sikt = Säkerhet

Regndroppar pärlar sig vid kontakt med den supersmarta beläggningen och blåses bort med den aerodynamiska vinden från körningen. Denna beläggning gör det också enkelt att ta bort is, salt, lera och insekter. Idealisk för vindruta, sido- och bakrutor och strålkastare.

ANVISNINGAR:
– Skaka väl före användning, vrid sedan sprayen till på-läget.
– Rengör och torka ytan som skall behandlas.
– Spraya på en ren trasa eller direkt på det yttre glaset och torka med trasa i en cirkelrörelse.
– Ta bort eventuellt dis med en torr trasa eller med vatten och torka tills den är klar. Säkerställ att översprutning torkas bort med en ren trasa.
– Vrid sprutmunstycket till avstängt läge efter användning.